Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

08.11 - Verzekering

Verzekering

Stichting Viviani heeft voor de scholen een verzekering afgesloten. Dit is een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.  Op grond van deze verzekering zijn alle betrokkenen (leerlingen, personeel en vrijwilligers) tijdens schoolactiviteiten verzekerd.  De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Ook zijn geneeskundige-en tandartskosten (gedeeltelijk) meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële zaken zoals een kapotte bril, een defecte fiets en kleding vallen niet onder de verzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en degenen die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Bij meerijden met een excursie geldt: bestuurders dienen zelf voor een ongevallen-inzittendenverzekering te zorgen.

 

Scholen zijn niet verzekerd voor schade die door een leerling is veroorzaakt. Wanneer een leerling iets beschadigt van een ander kind of iets op school beschadigt of kapot maakt, dan zijn ouders verantwoordelijk voor de kosten. Dit soort schades worden over het algemeen vergoed uit de AVP-verzekering, voorheen de WA verzekering.

Media
  • bedrijf-verzekerd-tegen-ongevallen