Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van ouders en van personeel. De MR overlegt voornamelijk over schoolgebonden zaken. De MR heeft advies- en instemmingsrecht. De directeur is adviseur van de raad. De leden van de raad moeten bereid zijn hun taken te vervullen in overeenstemming met de identiteit van de school. De reglementen van de MR liggen ter inzage op de school.

De raad bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:
Evelien Buist
Petra de Haan
 

Namens het schoolteam:

Annelies ten Velde
Wilma Reinders

De secretaris is per e-mail te bereiken: mr-dekap@viviani.nl