Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Visie en Missie

Visie

Basisschool de Kap is een school in beweging. We zijn elke dag bezig onderwijs van goede kwaliteit te leveren in een veilige omgeving. We werken met hart, hoofd en handen.  

 

Goede zorg voor alle kinderen  

We geven kinderen een optimale basis voor motivatie door veiligheid te bieden. Een kind mag voelen dat het erbij hoort, gewaardeerd en gezien wordt. Wij geloven dat kinderen die samen spelen en plezier maken, gemakkelijker tot leren komen. Dagelijks werken we aan een sociale, sfeervolle en veilige school. We benaderen kinderen positief, geven complimenten en hanteren duidelijke regels.  

 

Ontwikkelen en leren  

Wij zijn een team met eenheid in verscheidenheid. We zijn betrokken, open en hebben respect voor kinderen, ouders en elkaar. Een team waarin kwaliteiten van elkaar en de kinderen worden gezien en benut. Waarbij wij streven elk kind onderwijs te bieden op zijn of haar niveau.  

 

Samen  

Onderwijs en zorg zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. De ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen staat hierbij centraal. We gaan voor kinderen en ouders die meedenken, meewerken en meedoen. Door een saamhorigheidsgevoel te creëren, zorgen we voor binding en een veilige plek voor iedereen; een stevige basis om op te bouwen.  

Missie

Elke school in Nederland moet voldoen aan de Wet op Primair Onderwijs artikel 8. Hierin zijn voor de vak- en vormingsgebieden doelen vastgelegd. Het geeft aan wat kinderen gedurende hun basisschooltijd moeten leren. Door onze manier van werken, voldoen wij hier ruimschoots aan. De overheid richt haar speerpunten op taal, lezen en rekenen. Wij onderstrepen dit belang en stimuleren kinderen te presteren. Alleen aandacht hebben voor deze vaardigheden gaat voorbij aan onze totale visie op het kind in onze samenleving. Onze pedagogische doelstellingen zijn hiervoor de basis.