Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ontwikkelingen

We maken een continue ontwikkeling mogelijk door
- het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
- handelingsgericht werken
- goede begeleiding.
Het maakt differentiëren en individualiseren in de groep mogelijk. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, oefenen de stof extra met hulp van de leerkracht. Leerlingen die meer aankunnen, dagen we uit en bieden we verdieping aan. Daarnaast is er een meerbegaafdheidsgroep die 1 keer per week bij elkaar komt onder begeleiding van een leerkracht.

NPO gelden en ontwikkeling
Elke school krijgt NPO gelden om de opgelopen achterstanden zo veel mogelijk  in te halen. OP school gebruiken wij de NPO gelden en onze eigen budgetten voor de volgende ontwikkelingen komend schooljaar:
- Didactisch handelen
      * We gaan gericht kijken naar de rekeninstructie en hierbij gebruik maken van
         de groep d.m.v. de cursus Kansrijke combinatiegroepen.
      * We creëren en stevige doorgaande lijn in de onderbouw op het gebied van
         rekenen door de methode "Met sprongen vooruit". Twee leerkrachten van de
         onderbouw zijn komend schooljaar geschoold om te werken met deze
         methode.
      * We gaan opzoek naar een technisch lezen methode die past bij onze visie en
         werkwijze.
- Analyseren 
     * We nemen dit schooljaar onze analyses onder de loep, zodat we nog beter
        onze lesstof kunnen aanpassen op de leerlingen.
- Inzet van personeel en ondersteuning
      * We gaan werken met 2 onderwijsassistenten. 1 onderwijsassistent in de
         onderbouw en 1 onderwijsassistent in de bovenbouw. De onderwijsassistent
         zal kleine groepen kinderen begeleiden bij het automatiseren en herhalen
         van oefenstof. De onderwijsassistent zal af en toe het zelfstandig werken van
         de kinderen begeleiden zodat de leerkracht ruimte heeft om extra instructie
         te geven aan de kinderen die dit behoeven. Dit kan extra instructie zijn op
         onderdelen die kinderen lastig vinden, dit kan ook extra instructie zijn voor
         kinderen die uitdaging nodig hebben.
- Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
     * Wij gaan projectmatig onderwijs geven in de wereld oriëntatie vakken, muziek
        en handvaardigheid
      * Wij gaan kijken of het concept van Building Learning Power onze visie
         versterkt.