Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden


Wij hanteren het continurooster, dat betekent dat alle kinderen overblijven op school. Ze nemen zelf eten en drinken mee. De deuren worden om 8.15 uur geopend. Dit is ook het moment dat pleinwacht begint.

Groep 1 heeft op vrijdag vrij, de groepen 2 tot en met 4 hebben vrijdagmiddag vrij.

 Dag
 Ochtend
 Middag
 Maandag  08.30 - 12.00 uur  12.30 - 14.30 uur
 Dinsdag  08.30 - 12.00 uur  12.30 - 14.30 uur
 Woensdag  08.30 - 12.15 uur  
 Donderdag  08.30 - 12.00 uur  12.30 - 14.30 uur
 Vrijdag  08.30 - 12.00 uur  12.30 - 14.30 uur

Gymtijden

Groep 1 en 2 gymmen op school in het speellokaal of buiten.  De groepen 3 t/m 8 krijgen gymnastiek in het gymlokaal aan de Voeghoutenstraat of bij mooi weer op het veld bij school. Vanwege de hygiëne is het dragen van gymkleding en schoenen verplicht.