Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

08.03 - Absentie

Absentie

Als een kind door ziekte of een andere gewichtige reden niet op school kan komen, dan vernemen we dat graag telefonisch  voor 8.15 uur. Mocht er geen bericht van de ouders komen, dan neemt de school contact op met het gezin, om te na te gaan waar het kind is. 

Wanneer een kind een volle week afwezig is, gaat de groepsleerkracht op  huisbezoek. Er kunnen dan ook eventuele afspraken worden gemaakt over thuis te maken schoolwerk. Om zo weinig mogelijk te missen op school vragen we ouders om afspraken met zorgverleners zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen.
Media
  • Contact-geel