Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

02.02 Handelings Gericht Werken

Handelingsgericht werken

Door het volgen van de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van handelingsgericht werken en het aanbieden van goede begeleiding, maken we een continue ontwikkeling mogelijk. Op deze manier kunnen wij differentiëren en individualiseren. Leerlingen die extra hulp nodig hebben zullen de stof extra inoefenen met hulp van de leerkracht. Leerlingen die meer aan kunnen krijgen uitdaging en verdieping aangeboden.

We helpen elk kind op de meest passende manier. De leerkracht is de eerst aangewezen persoon die de kinderen begeleidt en observeert. Dit wordt gedaan met observaties, werk beoordeling en toetsanalyses.
We gebruiken twee verschillende toetsen:

De toetsen van de methode en methode onafhankelijke toetsen (Cito).

Wanneer een kind altijd voldoende scoort op de methode toetsen en een hoge A scoort op Cito gaan we kijken of dit kind uitgedaagd moet worden met verrijking en verdieping.

Wanneer een kind matig tot onvoldoende scoort op de methode toetsen en op Cito een D of E score heeft, zal het kind extra begeleiding krijgen door herhaling en in-oefening.

Media
  • Leerplicht-geel