Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

02.05 Schoolregels

 Regels en afspraken

Schoolregels 

Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Regels en afspraken vervullen daar een belangrijke rol in.
Op onze school gelden de volgende algemene schoolafspraken: 

 

1 Ik accepteer een ander zoals hij of zij is, en discrimineer niet 

2 Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen of roddelen 

3 Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af 

4 Als iemand mij hindert, vraag ik om daarmee te stoppen 

5 Als dat niet helpt, vraag ik de leerkracht om hulp 

6 Als er ruzie is, speel ik niet voor (eigen) rechter 

7 Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld (bij geweld, bijv. schoppen en slaan, wordt een leerling naar huis gestuurd)

8 Ik heb respect voor anderen, en voor mijzelf 

9 Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden  

Alle leerkrachten werken dit uit in hun eigen groep en besteden er systematisch aandacht aan. De steun van ouders voor deze aanpak is hierbij ook belangrijk.

Het welbevinden van het kind is belangrijk in de ontwikkeling. Het gaat om de eigenwaarde en gevoel iets te kunnen. Ook is het belangrijk om samen te leven met andere kinderen, zichtbaar op school in samen spelen en samen werken. De school is een afspiegeling van de maatschappij. We bereiden kinderen daarop voor en leren hen te delen, inleven in anderen, anderen accepteren en waarderen. Ook leren ze omgaan met tegenslag en het oplossen van ruzies en meningsverschillen. We bieden dit de kinderen door middel van de bijbelverhalen en doormiddel van de methode KWINK. 
Kwink:

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten 
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!

Ook werken wij via de afspraken van Goed Gedrag.


De gedragsregels uit Goed Gedrag bieden kinderen duidelijkheid en veiligheid. Gedragsregels werken het best als kinderen mede-eigenaar van de regels zijn en die dus ook goed begrijpen. Goed Gedrag
 leert kinderen gedragsregels structureel aan op een positieve manier.

Let op: op school tolleren wij geen agressie en geweld. Op school hanteren wij de regel dat kinderen die geweld gebruiken naar huis gestuurd worden.

 • Pleinafspraken

  Onze school heeft een continurooster. Alle leerlingen eten tussen de middag op school. Onder schooltijd staan de leerlingen onder toezicht van het personeel en mogen ze het schoolplein zonder toestemming niet verlaten. Tijdens de middagpauze heeft een groep vaste vrijwilligers pleinwacht.

  Op het bovenbouwplein mag niet worden gefietst, de kinderen moeten het schoolplein lopend betreden en verlaten. Wordt er toch gefietst op het plein, dan moeten de kinderen na twee waarschuwingen hun fiets thuis laten. De fietsenstalling is in groepen verdeeld. De fietsen moeten zijn voorzien van een standaard en een slot. Het gebruik van de stalling is op eigen risico.

  Bij de school geldt een stopverbod, waardoor het rondom de school veiliger is. Als gevolg van het stopverbod is het niet toegestaan om kinderen voor de school te laten in- of uitstappen. Ouders die hun kinderen halen of brengen kunnen de auto op het marktplein parkeren.

 • Gezond eten

  De kinderen nemen dagelijks iets te eten mee naar school, zoals fruit of een boterham. In groep 1 en 2 verwachten we van ouders dat ze het fruit geschild of gepeld meegeven in een bakje. De kinderen eten in de klas. We stimuleren milieuvriendelijk gedrag, daarom staan er voldoende prullenbakken en containers op school en vragen we ouders gebruik te maken van herbruikbare bakjes in plaats van plastic zakjes.
  Op woensdag en donderdag hebben we onze vaste groente- en fruitdagen. Op deze dagen eten alle kinderen in de groep groente of fruit. Ook op de andere dagen kunnen kinderen groente of fruit meenemen, maar een
  boterham met gezond beleg kan dan ook.
  Kinderen mogen geen snoep meenemen naar school. Alleen voor een traktatie tijdens een verjaardag maken we een uitzondering op de regel. Een kind trakteert in de eigen groep en gaat bij de juffen en meesters van de andere groepen langs.

   

 • Media
  • Stop-geel